ADDTECH: STARK MARKNAD, HÖG ORGANISK TILLVÄXT LYFTE 1 KV - VD

STOCKHOLM (Direkt) Teknikhandelsföretaget Addtech ökade resultatet i det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, samtidigt som rörelsemarginalen kunde skruvas upp något.

"Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet och koncernen hade en organisk försäljningsökning på 9 procent. /…/ Rörelsemarginalen fortsatte att förbättras, speciellt med hänsyn tagen till den positiva engångseffekten vi hade under det första kvartalet föregående år. Det är mycket positivt att alla fyra affärsområden presterade en ebita-marginal över 10 procent", sammanfattar avgående vd Johan Sjö kvartalet i sitt sista vd-ord för bolaget.

Geografiskt var marknadsläget bäst i Sverige och Finland. I Danmark ökade försäljningen "något" och även utanför Norden betraktas efterfrågan som "god". Inom olja & gas-segmentet noterades en ökad investeringsvilja, vilket ledde till ökad försäljningen även i Norge.

Segmentsmässigt fortsatte försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag att öka. Efterfrågan var också god från kunder inom medicinteknik och vindkraft medan den var svag inom telekom, skriver Johan Sjö vidare.

Addtech redovisar ett ebita-resultat på 260 miljoner kronor (214) och en ebita-marginal om 10,9 procent (10,8) för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Nettoomsättningen landade på 2.395 miljoner kronor (1.979).