ADDTECH: SER ÄNNU INGA TECKEN PÅ KONJUNKTURAVMATTNING - VD

STOCKHOLM (Direkt) Teknikhandelsföretaget Addtech steg i fredagens handel på Stockholmsbörsen sedan bolaget släppt en rapport för det gångna kvartalet som visar en stark organisk tillväxt och höga marginaler över hela linjen. Avgående vd Johan Sjö är dock inte förvånad över hur våren utvecklats.

"Orderingången har varit väldigt bra och vi har känt ända sedan i vintras att det skulle bli ett fantastiskt kvartal", säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Addtech redovisar ett ebita-resultat på 260 miljoner kronor (214) och en ebita-marginal om 10,9 procent (10,8) för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Nettoomsättningen landade på 2.395 miljoner kronor (1.979) och den organiska tillväxten uppgick till goda 9 procent.

"Tillväxten var bara 1 procent organiskt i det fjärde kvartalet, delvis till följd av påskeffekten. Nu fick vi tillbaka en del, men även borträknat kalendereffekter var det ett riktigt bra kvartal", säger Johan Sjö.

Resultatet påverkades positivt av starka marknader, i synnerhet i Sverige och Finland. Även utanför Norden beskriver Addtechchefen dock efterfrågan som god.

"Vissa sentimentsindikatorer har varit lite svaga på senare tid, men våra kunders efterfrågan och produktion ligger på en väldigt hög nivå. Vi är inga makroekonomer, utan vi förlitar oss på de signaler som kommer från våra dotterbolag och genom orderingången", säger Johan Sjö.

Så ni har inte sett några tecken på en konjunkturavmattning ännu?

"Nej, och när vi skriver 'efterfrågan' i delårsrapporterna syftar vi på orderingången."

Segmentsmässigt var efterfrågan god från kunder inom medicinteknik och vindkraft, medan den var svagare för telekom. Efterfrågan utvecklades också positivt för eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin samt till skogs- och processindustrin.

"Svagheten i telekom är dels relaterad till Ericsson, som arbetar med sin omstrukturering, dels till att vi lämnat en del av marknaden för back up-batterier, där täckningsbidragen blivit för låga", säger vd:n.

Addtech har varit ovanligt aktivt på förvärvsfronten under räkenskapsåret hittills. I det första kvartalet genomfördes fyra förvärv och i juli har ytterligare sex företagsköp aviserats. Att takten varit så hög är dock mest en tillfällighet, menar Johan Sjö.

"Förvärven är ett resultat av det senaste årets diskussioner. När det är full fart på marknaden tenderar ägarna i första hand att fokusera på verksamheten, varför flera avslut skjutits upp till början av sommaren. Hade vi fått välja hade vi kanske spridit ut det hela lite över året", resonerar Johan Sjö, som konstaterar att någon brist på attraktiva försvärvsobjekt inte råder.

De infekterade handelssamtalen mellan USA, Nafta, Kina och EU väntas inte få någon direkt effekt på Addtechs verksamhet. Däremot kan indirekta effekter potentiellt uppstå.

"I ett inköpsperspektiv har vi bara små volymer från USA. Men halva vår omsättning är relaterad till OEM-kunder och frågan är hur stor försäljningsandel bolag som ABB och Atlas Copco har till USA. Skulle vi påverkas på något sätt är det via den typen av exportkunder", säger vd:n.

Johan Sjö har därmed levererat sin sista kvartalsrapport i egenskap av vd för Addtech. Han kvarstår dock som styrelsemedlem i bolaget och är ordförande för avknoppningen Addlife. Därtill är han föreslagen som ordförande för Bergman & Beving.

Ny vd för Addtech blir Niklas Stenberg, som dock inte spår några stora strategiska förändringar i närtid.

"Vi har ju uppenbarligen en affärsmodell och strategi som fungerar och vi ser ingen anledning till några radikala förändringar av den. Vi kommer att fortsätta att göra det vi gör på ett bra sätt", säger han.

Addtech handlades efter lunch på fredagen till 202:50 kronor på Stockholmsbörsen, en uppgång med 3,5 procent för dagen.

Graf: Addtech kursutveckling 2 år

imageKälla: Infront