ADDTECH: HAR INTE SETT TECKEN PÅ KONJUNKTURAVMATTNING 3 KV - VD

STOCKHOLM (Direkt) Teknikhandelsföretaget Addtech rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret visade en ökning av såväl omsättning som vinst, med stigande ebita-marginal och hög organisk tillväxt. Samtliga affärsområden bidrog till ökningen.

"Det tredje kvartalet kännetecknades av en fortsatt hög aktivitet i marknaden och koncernen hade en organisk försäljningsökning om 9 procent vilket jag är mycket stolt över", kommenterar vd Niklas Stenberg i rapportens vd-ord.

Addtech redovisar ett ebita-resultat på 246 miljoner kronor (190) och en ebita-marginal om 9,7 procent (9,4) för det tredje kvartalet. Resultat efter skatt blev 152 miljoner kronor (112) och per aktie uppgick det till 2:25 kronor (1:70). Nettoomsättningen var 2.551 miljoner kronor (2.030).

"Efterfrågan på våra produkter och lösningar var fortsatt mycket god i de flesta av våra marknader och vi har inte sett några tydliga tecken på en eventuell konjunkturavmattning i våra verksamheter", uppger vd:n vidare.

En viss osäkerhet i brexits spår noteras för bolagets verksamhet i Storbritannien, men i övrigt är tillväxten bred.

Störst ökningstakt visare Norge och i Finland förbättrades affärsläget "från en redan hög nivå". Även i Danmark och Sverige var efterfrågan "totalt sett positiv, enligt Niklas Stenberg.

På förvärvsfronten ser Addtechchefen fortsatt goda möjligheter både i Norden och i Nordeuropa.