ADDTECH: FÖRVÄRVAR BOLAG MED 50 MLN KR I OMSÄTTNING

STOCKHOLM (Direkt) Addtechs affärsområde Industrial Process har avtalat om förvärv av samtliga aktier i värmemätutrustningsbolaget TLS Energimätning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget som förvärvas på måndagen har 9 anställda och omsätter cirka 50 miljoner kronor. Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår bedöms påverkas marginellt positivt av förvärvet.