ADDNODE: CREADES HAR MINSKAT YTTERLIGARE I SEPTEMBER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investeringsbolaget Creades fortsätter att minska i IT-bolaget Addnode.

Det framgår av Creades rapport för det tredje kvartalet.

Minskningen har pågått under hela 2019 och via substansvärdesrapporter är försäljningarna fram till slutet av augusti redan kända. Då uppgick innehavet i Addnode till drygt 2,3 miljoner aktier, motsvarande 7 procent av aktiekapitalet.

Av rapporten framgår att innehav krympt med ytterligare cirka 200.000 aktier under september, ned till lite mer än 2,1 miljoner aktier, eller cirka 6,5 procent.

Creades ägarandel uppgick till nästan 11 procent sommaren 2018.