ACTIC: FÖRVÄRVAR VERKSAMHET I NORGE (OMS)

(Kompletterar tredje stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Friskvårdsbolaget Actic förvärvar Asker Treningssenter som driver tre träningsanläggningar i Norge.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det köpta verksamheten har totalt omkring 5.000 medlemmar och omsätter närmare 40 miljoner kronor och "bedöms framöver att bidra positivt till koncernens ebitda-marginal", skriver bolaget.

Övertagande av de tre anläggningarna sker den 1 december 2018.

"Förvärvet ska ses som ett led i Actics tillväxtstrategi och stärker vår plattform i Norge. Vi ser en hög aktivitet när det gäller branschens konsolidering som påskyndas av en tilltagande digitalisering", säger Christer Zaar, vd för Actic.