ACANDO: RÖRELSEMARMGINALEN GICK ÖVER 10% 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Konsulten Acando redovisar ett resultat efter skatt på 56 miljoner kronor för det andra kvartalet (41). Resultatet per aktie uppgick till 0:54 kronor (0:40).

Omsättningen steg och uppgick till 736 miljoner kronor (613).

Rörelseresultatet blev 74 miljoner kronor (55), och rörelsemarginalen blev 10,1 procent (9,0).

"Andra kvartalet 2018 har fortsatt att utvecklas väl. /…/ Samtliga geografier bidrar med både tillväxt och ökande vinst. Samtidigt har vi potential att ytterligare kapitalisera på den goda marknad där vi verkar", skriver bolagets vd Carl-Magnus Månsson i en kommentar.