ACANDO: RÖRELSEMARGINAL 11,3%, HÖG SJUKFRÅNVARO TYSKLAND TYNGDE

STOCKHOLM (Direkt) Acandos operativa rörelsemarginal uppgick till 11,3 procent (12,1) för det första kvartalet och före extraordinära poster avseende genomförda förvärv.

I Tyskland påverkades resultatet negativt av en ovanligt hög sjukfrånvaro. Vidare ska en påskeffekt noteras.

Det framgår av Acandos delårsrapport.

Efterfrågan i Sverige har varit fortsatt god under 2018 års inledning samtidigt som efterfrågan i Tyskland var "fortsatt normal" under det första kvartalet. Den norska marknaden karaktäriseras av fortsatta investeringar i offentlig sektor samt en ökad investeringsvilja inom offshore- och oljeindustrin med en efterföljande återhämtning i oljenära sektorer.

Den långsiktiga efterfrågan bedöms vara fortsatt god på hela Acandos marknad, drivet av en accelererande digital transformering, digitalt innehåll i produkter och tjänster samt helt nya användningsområden för teknologi i affärsprocesser, heter det.