ACANDO: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 59 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Konsulten Acando redovisar ett resultat efter skatt på 59 miljoner kronor för det första kvartalet (54). Resultatet per aktie uppgick till 0:56 kronor (0:52).

Omsättningen uppgick till 703 miljoner kronor (621).

Rörelseresultatet blev 76 miljoner kronor (75). Operativt resultat före engångskostnader 80 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 11 procent (12 %).