ACANDO: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 32 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Direkt) Konsulten Acando redovisar ett resultat efter skatt på 32 miljoner kronor för det tredje kvartalet (17). Resultatet per aktie uppgick till 0:30 kronor (0:17).

Omsättningen uppgick till 590 miljoner kronor (518).

Rörelseresultatet blev 31 miljoner kronor (27), och rörelsemarginalen blev 5,2 procent (5,2).