ACANDO: OPERATIVT EBIT 88 MLN KR 4 KV, UTDELNING HÖJS

STOCKHOLM (Direkt) Konsulten Acando redovisar ett resultat efter skatt på 63 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (67). Resultatet per aktie uppgick till 0:60 kronor (0:64).

Omsättningen uppgick till 797 miljoner kronor (693).

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 88 miljoner kronor (87), vilket innebär en rörelsemarginal om 11,1 procent (12,6).

Rörelseresultatet blev 83 miljoner kronor (87), och rörelsemarginalen blev 10,4 procent (12,5).

En utdelning om 1:45 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (1:40).