ACANDO: KALENDEREFFEKTER TYNGDE MARGINAL 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Kalendereffekter tyngde konsulten Acandos lönsamhet under det fjärde kvartalet.

"2018 är det fjärde kvartalet kalendermässigt svagare än jämförelseåret, skillnaden är en arbetsdag men påverkas även av högt semesteruttag för det två arbetsdagarna som inföll efter julledigheten", skriver Acando i bokslutsrapporten.

Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 797 miljoner kronor (692) och det operativa rörelseresultatet uppgick till 88 miljoner kronor (87), vilket gav en rörelsemarginal på 11,1 procent (12,6).

Vd Carl-Magnus Månsson beskriver 2018 som helhet som "ännu ett rekordår" för Acando med en försäljningstillväxt på 16 procent.

"Även vinsten växte, vi gjorde vår högsta vinst någonsin för ett helt verksamhetsår, 274 miljoner kronor exklusive engångskostnader. Det är en vinsttillväxt om 13 procent, även om vi under det kalendermässigt svagare fjärde kvartalet inte når upp till samma vinstmarginal som föregående år", skriver han.

Carl-Magnus Månsson påpekar också i vd-ordet att bolagets största utmaning, som också präglat kvartalet och helåret, är att fortsätta attrahera de bästa talangerna inom ett brett kompetensspann.

"Efterfrågan är större än tillgången och konkurrensen om medarbetare är tydligare än någonsin", skriver han.

Acando avslutade året med att vara 2.120 medarbetare (1.935).