ACANDO: CGI NORDIC ERHÅLLER KONKURRENSGODKÄNNANDE FÖR FÖRVÄRV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) CGI Nordic har erhållit godkännande från de svenska, tyska och norska konkurrensmyndigheterna för förvärvet av Acando. Därmed är budet inte längre villkorat av myndighetstillstånd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

CGI Nordic ingick före erbjudandet avtal med Svedulf Fastighets, Bjursund Invest och Svolder om att förvärva totalt 23,58 miljoner aktier i Acando. Förvärvet av 10,42 miljoner aktier genomfördes omedelbart. Eftersom godkännande från den tyska konkurrensmyndigheten nu har erhållits kommer förvärv av resterande 13,16 miljoner aktier inom kort att fullföljas.

När förvärvet är genomfört kommer CGI Nordic att inneha motsvarande 22,28 procent av aktierna och 29,96 procent av rösterna i Acando.