ACADEMEDIA/ENGELSKA SKOLAN: EJ UPPENBART KÖPLÄGE - SVD BÖRSPLUS

STOCKHOLM (Direkt) Man måste ha en ganska positiv syn för se något uppenbart köpläge i skolbolagen Academedia eller Engelska skolan givet de risker som finns.

Det bedömer analystjänsten SvD Börsplus.

Skolbolagen har underpresterat på börsen och båda handlas nu på eller nära de lägsta nivåerna sedan börsnoteringarna för ungefär två år sedan.

"Vi avråder inte från att äga aktierna på de här relativt pressade nivåerna. Men för att se någon stor uppsida bör man tro på en grundhypotes där lönsamheten i sektorn inte bara förblir orörd utan återhämtar sig till historiskt höga nivåer", resonerar analystjänsten.

För det krävs dels att skolpengen bättre måste spegla kostnadsutvecklingen och även att skolfrågan förblir politiskt obehandlad.

"Alternativt måste det visa sig att privata aktörer faktiskt är väsentligt mer skickliga skoloperatörer än kommunala, och inte bara gynnas av snåla budgetar och segmentering av elevunderlaget", heter det i analysen.

I dagsläget lutar SvD Börsplus mer åt Academedia-aktien än Engelska Skolan givet den lägre prislappen och en mer diversifierad verksamhet.

Academedia var på måndagen efter riksdagsvalet upp 3,3 procent medan Engelska Skolan hade stigit 0,6 procent.

Graf: Academedia-aktiens utveckling sedan juni 2016

image

Källa: Infront