ACADEMEDIA: SVAGARE MARKNADSLÄGE INOM DEL AV VUXENUTBILDNINGEN

STOCKHOLM (Direkt) Utbildningsföretaget Academedia upplever att marknadsläget inom arbetsmarknadsdelen av vuxenutbildningen är svagare än väntat och att kostnadsanpassningarna inte riktigt hinner med. Det innebär att det kommer att ta längre tid för vuxensegmentet att nå stabila marginalnivåer.

Det framgår av Marcus Strömbergs vd-ord i delårsrapporten.

Arbetsmarknaden i Sverige är rekordstark och Arbetsförmedlingen drar samtidigt ned på sin resursallokering till etableringsuppdraget.

"Detta innebär sammantaget en nedgång i marknaden och ett minskat behov av vuxenutbildning vilket också kommunicerades i somras", konstaterar Academedia-chefen.

Då bedömde bolaget att rörelsemarginalen i vuxensegmentet långsiktigt, efter avslutad avtalsomläggning och kapacitetsjustering, kommer att ligga på 9-11 procent.

I torsdagens delårsrapport uppger Marcus Strömberg att marknadsläget framförallt präglar verksamheten inriktad mot arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen. Verksamheten inriktad mot kommunal vuxenutbildning visar alltjämt en viss tillväxt jämfört med samma period i fjol. Även yrkeshögskola och övrig vuxenutbildning utvecklas väl.

"Nedgången i marknaden och efterfrågan kommer samtidigt som Academedia är inne i en period av omställning från tidigare kontrakt med hög marginal till nya kontrakt med lägre intäkt per deltagare. Arbetet med att anpassa kapaciteten pågår och stora kostnadsanpassningar har gjorts. Detta arbete förväntas fortsätta under andra och tredje kvartalet", uppger Marcus Strömberg.

Academedias räkenskapsår har brytpunkt på sommaren.

Marcus Strömberg framhåller vidare att rekordmånga elever nu går i Academedias skolor. Antalet barn och elever i de tre skolsegmenten har ökat med 15,7 procent jämfört med för ett år sedan. Det är visserligen delvis ett resultat av förvärv, men exklusive de två större förvärven Vindora och KTS var den organiska elevtillväxten 4,8 procent, pekar Marcus Strömberg på. Han anser att det lägger en bra grund för det kommande året.

I det internationella förskolesegmentet, och särskilt Tyskland, var den organiska tillväxten hög, uppger han vidare.