ACADEMEDIA: ERSÄTTNINGSKONTRAKT GÖTEBORG INNEBÄR MINSKAD OMS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Göteborgs Stad har fattat tilldelningsbeslut om ramavtalen för kommunal vuxenutbildning och dessa ersättningskontrakt innebär "minskad omsättning men bibehållen marginal" för Academedia, skriver skolkoncernen i ett pressmeddelande.

Efter överprövningen 2018-2019 valde staden en ny upphandlingsmodell med fokus på lägsta pris och delar upp ansvaret för vuxenutbildningen på ett fåtal leverantörer varav två ingår i Academediakoncernen: Movant och Hermods.

Beslutet hos Göteborgs stad vinner laga kraft den 25 februari förutsatt att ingen överprövning begärs. Avtalstiden sträcker sig från den 1 juli 2020 till den 30 juni 2024 som längst och omfattar totalt 15 avtalsområden. Bland dessa finns SFI (svenska för invandrare), grundläggande och högskoleförberedande gymnasial vuxenutbildning, gymnasial yrkesutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling.

"Som tidigare kommunicerats är detta ersättningskontrakt för Academedia. De nuvarande kontrakten omsätter idag cirka 60 miljoner kronor per år och löper till den 30 juni 2020. Om de nya kontrakten med Göteborgs stad slutförs, beräknas omsättningen uppgå till cirka 40 miljoner kronor per år totalt. Sammantaget är prisnivån i de nya kontrakten i nivå med de nuvarande kontrakten", skriver Academedia.

Tilldelningsbesluten medför att AcadeMedias andel av den totalt upphandlade volymen uppgår till cirka 12 procent. En minskning från 20 procent idag. Avtalsområden där tilldelning uteblivit har varit en konsekvens av pris.

Skolaktören uttrycker besvikelse över att tilldelningen "inte är större" men är samtidigt inte överraskade.

"Göteborgs Stads beslut att fokusera på lägst pris istället för kvalitet har varit till vår nackdel då vi jobbar dedikerat och systematiskt med kvalitet, säger Christer Hammar, chef för Academedias vuxenutbildning.

Kontrakten kan komma att överprövas igen. En begäran om överprövning måste skickas in senast den 24 februari 2020.