ABB: TAR ETT FLERTAL KOSTNADER I SAMBAND MED POWER GRIDS-AFFÄR

STOCKHOLM (Direkt) ABB:s överenskommelse med Hitachi om att sälja Power Grids innebär att Power Grids kommer att rapporteras som icke kvarvarande verksamhet från och med fjärde kvartalet 2018.

ABB kommer att rapportera en "separationskostnad" på 350-400 miljoner dollar relaterat till att Power Grids skiljs av från koncernen. Dessa kostnader har hittills redovisats som del av Power Grids kostnadsbas men kommer nu att inkluderas på koncernnivå. ABB räknar med att eliminera en stor del av dessa kostnader när affären stänger genom att överföra dem tillbaka till Power Grids.

ABB räknar med cirka 200 miljoner dollar i kostnader under fjärde kvartalet 2018, främst relaterade till EPC Substation-verksamheten som rapporteras i ebita-resultatet för icke-kärnverksamhet.

Vidare räknar ABB med att ta engångskostnader, relaterade till Power Grids-transaktionen och avskiljningen av denna, på 500-600 miljoner dollar. ABB räknar med en skatteeffekt på 800-900 miljoner dollar från affären som väntas stänga under första halvåret 2020.