ABB: spår lägre oms, marginal 1 kv, ger ej längre helårsprognos

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ABB räknar med att intäkter och ebita-marginal kommer att sjunka i samtliga av bolagets verksamheter under det första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, på grund av effekterna av covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Orderingången under första kvartalet är något mindre påverkad av coronavirusutbrottet, skriver ABB.

Guidningen som ABB gav i februari inkluderade inte effekter av coronaviruset, effekter som främst var begränsade till Kina vid den tidpunkten.

"Vi har sedan dess sett en nedgång i affärsläget på grund av virusutbrottet, ytterligare pressat av det nedåtgående oljepriset", skriver ABB.

Situationen i Kina har stabiliserats och verksamheten vid ABB:s tre huvudsakliga produktionsnav i Shanghai, Peking och Xiamen har i stort sett återgått till normalt.

"Medan svagare kundefterfrågan i Kina, vår näst största marknad, också kommer att påverka det första kvartalets resultat, har vår Kinaverksamhet förbättrats på sistone. Samtidigt har covid-19 spridits snabbt till den västra hemisfären under mars, vilket gjort att myndigheter och kunder vidtagit restriktioner som får väsentliga ekonomiska konsekvenser över hela världen", skriver ABB.

För Robotics & Discrete Automation-verksamheten, som redan hade motvind från automotive-sektorn, är läget fortfarande tufft, skriver bolaget. Order och intäkter för denna division väntas falla med över 20 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

"För närvarande är majoriteten av ABB:s produktionsanläggningar fullt eller delvis i drift och effekterna på leveranskedjan har varit minimala. Men virusutbrottet väntas fortsätta ha en globala påverkan, och kommer eventuellt skapa störningar i fabrikerna och begränsa produktefterfrågan, projekt och service-aktiviteterna", skriver ABB.

I tillägg till kortcykliska motvindar som påverkar alla av ABBs verksamheter räknar bolaget med att projektverksamheten tyngs av de svagare utsikterna för olje- och gasinvesteringar, samt av en nedgång i kryssningsfartygsaktiviteterna. I motsats till detta ser transportprojekt mer motståndskraftiga ut och utsikterna för vissa högtillväxtområden, som datacenter, är fortfarande starkt, skriver ABB. System- och serviceaktiviteterna hämmas dock av reserestriktioner för specialiserade ingenjörer.

"ABB accelererar och utökar motverkande åtgärder inför vad ser ut att bli ett svårt andra kvartal, med fokus på att justera kapacitet för att möta minskad efterfrågan", skriver bolaget.

Vad gäller utsikterna för helåret, ger ABB inte längre någon finansiell guidning, mot bakgrund av osäkerheten som råder inklusive nedgången i oljepriset.

ABB fortsätter att arbete mot att leverera på sina uppsatta milstolpar, inklusive avyttringen av Power Grids där målet är att slutföra affären vid utgången av andra kvartalet.