ABB: SÄLJER POWER GRIDS TILL FÖRETAGSVÄRDE 11 MDR USD (NY)

(Tillägg: näst sista stycket)

STOCKHOLM (Direkt) ABB säljer affärsområdet Power Grids till Hitachi för ett företagsvärde (enterprise value) om 11 miljarder dollar för 100 procent av verksamheten. Affären väntas slutföras under första halvåret 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

ABB kommer initialt att behålla 19,9 procent i Power Grids för att säkerställa övergången, heter det. ABB kommer att ha optionen att sälja dessa 19,9 procent tre år efter affären stängts till rättmätigt marknadspris med ett minimumpris på 90 procent av det överenskomna företagsvärdet.

ABB kommer initialt att realisera cirka 9,1 miljarder dollar från försäljningen av 80,1 procent av Power Grids före transaktions- och avskiljningskostnader samt skatteeffekt.

ABB avser att överföra till aktieägare 100 procent av nettoförsäljningslikviden, 7,6-7,8 miljarder dollar, från försäljningen av 80,1 procent till Hitachi genom aktieåterköp eller liknande, heter det.