ABB: NY STRUKTUR, MINSKAR KOSTNADER 500 MLN USD ÅRSTAKT (NY)

(mer information i tredje stycket)

STOCKHOLM (Direkt) ABB:s överenskommelse om att sälja Power Grids till Hitachi medför att bolaget gör "ett nytt ABB", med en annan struktur. Detta kommer att leda till en kostnadsminskning på 500 miljoner i årstakt på medellång sikt, samt under de kommande två åren 500 miljoner dollar i icke-operativa omstruktureringskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya ABB innebär att ABB från och med 1 april 2019 kommer att ha fyra verksamheter: Electrication, Industrial Automation, Robotics & Discrete Automation och Motion. Varje verksamhet kommer att sköta sina egna kundaktiviteter, affärsfunktioner och geografiska områden, för att ta främja en entreprenörskultur, heter det. Befintliga lands- och regionstrukturer kommer inte att finnas längre efter Power Grid-affären slutförs, vilket väntas ske under första halvåret 2020. På koncernnivå, corporate, kommer aktiviteter att handla om koncernstrategi, portfölj- och prestationshantering, kapitalallokering, grundläggande teknik samt ABB Ability-plattformen.

En strategiuppdatering med mer detaljer om detta kommer att ges den 28 februari, i samband med att ABB publicerar sin bokslutskommuniké.