ABB: MOODY'S SÄNKER UTSIKTER FÖR KREDITBETYG TILL NEGATIVA

STOCKHOLM (Direkt) Kreditvärderingsinstitutet Moody's sänker utsikterna för betyget för ABB:s långsiktiga upplåning till negativa, från tidigare stabila.

Kreditbetyget A2/P-1 kvarstår.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Moody's hänvisar förändringen i utsikterna till ABB:s avyttring av Power Grid-verksamheten till Hitachi och framhåller bolagets avsikt att återföra försäljningslikviden till aktieägarna.

"Förändringen till negativa utsikter reflekterar speciellt att naturen av denna transaktion indikerar att ABB skiftar mot en mer aktieägarorienterad finanspolitik", säger Moody's analytiker Stephan Wulf i en kommentar enligt pressmeddelandet.