Integritetspolicy

1. Information om hantering av personuppgifter

 

2. Ansvar för dina personuppgifter?

 

3. Vilka personuppgifter samlas in av Bolagsfakta?

 

4. Varför behandlar Bolafakta dina personuppgifter?

 

5. Personuppgifter som Bolagfakta samlar in

 

6. Hur Bolagsfakta använder informationen om dig

 

7. När vi kan komma att dela dina uppgifter

 

8. Lagring och lagringstid

 

9. Säkerhet för dina personuppgifter

 

10. Dina rättigheter

 

11. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Bolagsfakta. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

12. Kontakta oss

Bolagsfakta
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal

Tel: 031 67 38 05 
info@bolagsfakta.se
www.bolagsfakta.se