Bolagsfakta är neutral fakta om svenska börsbolag

Senast inkomna årsredovisningar

Karnov Group 2019-08-21 14:22
Gaming Innovation Group 2019-08-21 13:59
Ascelia Pharma AB 2019-08-21 13:51

Händer idag

ChromoGenics AB: Börs övrigt anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 4/3)
Mobiplus: Börs övrigt första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission
Confidence: Rapporter