Bolagsfakta är neutral fakta om svenska börsbolag

Senast inkomna årsredovisningar

Karnov Group 2019-08-21 14:22
Gaming Innovation Group 2019-08-21 13:59
Ascelia Pharma AB 2019-08-21 13:51

Händer idag

Jobindex: Rapporter
Pandox Aktiebolag: Börs övrigt hotellmarknadsdagen
Hemfosa: Börs övrigt anmälningstid i SBB:s bud inleds (avslutas 20/12)
Dignitana AB: Börs övrigt rapportpresentation
Autoliv Aktiebolag: Exklusive utdelning 0:62 USD kvartalsvis